Què és un ELEVATOR PITCH?

Ho podríem traduir com el “discurs de l’ascensor” i es tracta de la capacitat d’un emprenedor de condensar adequadament les idees del seu projecte fins al punt de poder convèncer un possible inversor en el temps d’un viatge en ascensor.

En nombroses convencions d’emprenedors es fan fins i tot concursos.

 

Per què un ELEVATOR PITCH a FES!?

Pensem que la capacitat de comunicació i exposició d’idees és una competència que cal fomentar tant per a futurs emprenedors com per al desenvolupament professional. Busquem que l’alumnat sigui capaç de condensar les idees i organitzar un discurs coherent i impactant per tal de defensar un projecte en el que creuen.

ELEVATOR PITCH SHOW

A FES! cada participant ha de ser capaç de condensar el projecte en una exposició de 2 minuts sense suport audiovisual. Pot utilitzar qualsevol altre objecte o recurs que reforci la seva exposició.